Produkty & Služby

Produkty

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

Špeciálne systémy

Mobilný i7 server

Zodolnený mobilný i7 server AT10401 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Mobilný smerovač

Zodolnený mobilný smerovač AT10301je vysokovýkonný smerovač postavený na Cisco 5915 ESR.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

VIMA – Virtual Mast

VIMA (Virtual Mast) je riešenie náhrady klasických mechanických stožiarov, ktoré sú používané ako nosiče zariadení.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia

Zistiť viac

Špeciálne systémy

COMTAG®

COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

SILWA – Silent Watcher

Bezpilotná vzducholoď ponúka platformu inovatívneho vzdušného monitorovania

Zistiť viac

Špeciálne systémy

B2R 2. generácie

Úlohou vysokorýchlostného dátového rádia B2R (Broadband Radio Router) 2. generácie je vytváranie vysokorýchlostnej taktickej mobilnej rádiovej infraštruktúry.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Hlasová komunikačná brána

AT21201 poskytuje bezobslužný prechod z IP telefónnych sietí do rádiových sietí, a naopak.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Ethernet prepínač s PoE

Malý, kompaktný, zodolnený a manažovateľný ethernet prepínač AT21902 je 10 portový prepínač s PoE

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Dátová riadiaca jednotka

AT10102 a AT10103 umožňujú vytváranie mobilných MANET rádiových sietí.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktický i7 server

Zodolnený taktický i7 server AT22002 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Smerovač s WiFi

Zodolnený smerovač s WiFi AT21801 je vysokovýkonný smerovač postavený na báze Cisco 5915 ESR.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Manažovateľný ethernet prepínač s PoE

Zodolnený manažovateľný ethernet prepínač AT21901 je 10 portový prepínač s PoE

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Mobilný ethernet prepínač

Zodolnený 10 portový mobilný Ethernet prepínač AT10201 zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné prepojovanie dát

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Jednotka riadenia dohľadových zariadení

Integruje funkcionalitu viacerých zariadení pre zabezpečenie perimetra

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Jednotka DC napájania s UPS

AT22102 je zodolnená kompaktná jednotka distribúcie jednosmerného (DC) elektrického napájania so záložným zdrojom UPS.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Prevodník prenosových médií

Prevodník prenosových médií AT22301 je určený pre vytváranie Ethernet, DSL a optického pripojenia

Zistiť viac

Riešenia

Naše riešenia sú navrhnuté pre zákazníka na mieru a dokážeme ich implementovať všade na svete.

Špeciálne systémy

Vzdušné pozorovanie a prieskum

Riešenie je určené pre políciu, hasičské a záchranné zložky, ozbrojené sily, jednotky pre špeciálne operácie

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktické pozemné mikro-roboty

Taktický pozemný video a audio prieskum

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktické a mobilné IKT

Riešenia taktických a mobilných IKT sú určené pre ozbrojené sily, políciu a jednotky špeciálnych operácií

Zistiť viac

Špeciálne systémy

IKT pre špeciálne jednotky

Riešenie poskytuje vysokorýchlostné rádiové MANET komunikácie

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Krízový manažment a vnútorná bezpečnosť

Riešenie je učené pre štáby krízového riadenia, samosprávy, políciu, civilnú ochranu

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Komunikácia zem-vzduch

Riešenie zabezpečuje rádiovú komunikáciu zem – vzduch

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Ochrana hranice

Naše skúsenosti z implementácie systémov ochrany štátnych hraníc aplikujeme pri návrhu, realizácii a prevádzke systémov

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Integrovaný záchranný systém

Plánovanie, návrh a implementácia celonárodných riešení záchrany

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Drony pre priemysel

Ponúkame riešenia dronov pre rôzne priemyselné využitie

Zistiť viac

Služby

Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how, ktorý tvorí vysoko kvalifikovaný personál.

Špeciálne systémy

Výskum a vývoj

Jedným zo špecifík našej spoločnosti je vývoj vlastných IKT zariadení a riešení, ako sú napríklad zodolnené zariadenia

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Spracovanie strategických dokumentov

Poskytujeme služby spracovania technických analýz, štúdií, návrhov riešení

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Bezpečnostné poradenstvo

Poskytujeme bezpečnostné poradenstvo vrámci vypracovania žiadostí

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Projektový manažment

Poskytujeme služby projektového manažmentu pre riadenie Vašich projektov

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Zákazková výroba elektroniky

Náš skúsený tím vývojárov navrhne a následne vyrobí prototyp elektronického zariadenia

Zistiť viac