Produkty & Služby

Produkty

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

Vývoj softvéru

Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

Zistiť viac

Vývoj softvéru

Aliter CC

Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, vrátane podporných nástrojov pre efektívnu prevádzku.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Mobilný i7 server

Zodolnený mobilný i7 server AT10401 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Mobilný smerovač

Zodolnený mobilný smerovač AT10301je vysokovýkonný smerovač postavený na Cisco 5915 ESR.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

VIMA – Virtual Mast

VIMA (Virtual Mast) je riešenie náhrady klasických mechanických stožiarov, ktoré sú používané ako nosiče zariadení.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

COMTANET®

COMTANET® poskytuje IP hlasové služby, dátové služby a služby video tele-konferencie na vojenských taktických miestach velenia.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

COMTAG®

COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

SILWA – Silent Watcher

Bezpilotná vzducholoď ponúka platformu inovatívneho vzdušného monitorovania.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

B2R 2. generácie

Úlohou vysokorýchlostného dátového rádia B2R 2. generácie je vytváranie vysokorýchlostnej taktickej mobilnej rádiovej infraštruktúry.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Hlasová komunikačná brána

AT21201 poskytuje bezobslužný prechod z IP telefónnych sietí do rádiových sietí, a naopak.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Ethernet prepínač s PoE

Malý, kompaktný, zodolnený a manažovateľný ethernet prepínač AT21902 je 10 portový prepínač s PoE založený na CISCO ESS 2020.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Dátová riadiaca jednotka

AT10102 a AT10103 umožňujú vytváranie mobilných MANET rádiových sietí.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktický i7 server

Zodolnený taktický i7 server AT22002 poskytuje nadštandardný výpočtový výkon pre aplikácie taktických systémov C2.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Smerovač s WiFi

Zodolnený smerovač s WiFi AT21801 je vysokovýkonný smerovač postavený na báze Cisco 5915 ESR.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Manažovateľný ethernet prepínač s PoE

Zodolnený manažovateľný ethernet prepínač AT21901 je 10 portový prepínač s PoE.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Mobilný ethernet prepínač

Zodolnený 10 portový mobilný Ethernet prepínač AT10201 zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné prepojovanie dát v komunikačných sieťach.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Jednotka riadenia dohľadových zariadení

Integruje funkcionalitu viacerých zariadení pre zabezpečenie perimetra a zber dát zo senzorov.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Jednotka DC napájania s UPS

AT22102 je zodolnená kompaktná jednotka distribúcie jednosmerného (DC) elektrického napájania so záložným zdrojom UPS.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Prevodník prenosových médií

Prevodník prenosových médií AT22301 je určený pre vytváranie Ethernet, DSL a optického pripojenia do externých sietí .

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Dron pre inštaláciu plašičov vtáctva

Bird Diverterd Carrier - X8 je prvý dron na svete na inštaláciu plašičov vtáctva

Zistiť viac

Vývoj softvéru

Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Aliter CC

Budujeme multi-tenant call centrá do tých najťažších podmienok, vrátane podporných nástrojov pre efektívnu prevádzku.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.

Zistiť viac

Vývoj softvéru

FMCU

Produkt FMCU je navrhnutý s technológiou GPRS a GSM, ktorá prináša vysokú spoľahlivosť.

Zistiť viac

Riešenia

Naše riešenia sú navrhnuté pre zákazníka na mieru a dokážeme ich implementovať všade na svete.

Špeciálne systémy

Vzdušné pozorovanie a prieskum

Riešenie je určené pre políciu, hasičské a záchranné zložky, ozbrojené sily, či pre jednotky pre špeciálne operácie.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktické pozemné mikro-roboty

Taktické pozemné mikro-roboty poskytujú taktický pozemný video a audio prieskum.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktické a mobilné IKT

Riešenia taktických a mobilných IKT sú určené pre ozbrojené sily, políciu, jednotky špeciálnych operácií a iné.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

IKT pre špeciálne jednotky

Riešenie poskytuje vysokorýchlostné rádiové MANET komunikácie.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Krízový manažment a vnútorná bezpečnosť

Riešenie je učené pre štáby krízového riadenia, samosprávy, políciu, civilnú ochranu a iné.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Komunikácia zem-vzduch

Riešenie zabezpečuje rádiovú komunikáciu zem – vzduch použitím vysoko-rýchlostného rádiového systému MANET.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Ochrana hranice

Naše skúsenosti z implementácie systémov ochrany štátnych hraníc aplikujeme pri návrhu, realizácii a prevádzke systémov.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Integrovaný záchranný systém

Plánovanie, návrh a implementácia celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Drony pre priemysel

Ponúkame riešenia dronov pre rôzne priemyselné využitie.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

V oblasti cyber-security Vám ponúkame komplexné služby detekcie, analýzy, návrhu a prevádzky bezpečnostných riešení na mieru.

Zistiť viac

Vývoj softvéru

Cloud Computing

Cloud Computing, orchestrácia, virtualizácia, dostupnosť a bezpečnosť dátových centier.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Migrácia do verejného cloudu

Optimalizácia prevádzky IT s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou pre zákazníka.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Plán obnovy IT (DRP)

Zaistenie obnovy IT po havárii a minimalizovanie rizika straty dát.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Manažment koncových zariadení

Centrálna správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti koncových zariadení.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Siete

Kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

Zistiť viac

Vývoj softvéru

MONSE

Vytvorili sme jedinečnú technológiu, ktorá predstavuje jednotný centrálny systém pre podporu seniorov.

Zistiť viac

Služby

Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how, ktorý vytvára vysoko kvalifikovaný personál.

Vývoj softvéru

Projektový manažment

Poskytujeme služby projektového manažmentu pre riadenie Vašich projektov.

Zistiť viac

IKT & Cloud

GDPR – General Data Protection Regulation

Je Vaša spoločnosť pripravená na GDPR?

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Výskum a vývoj

Jedným zo špecifík našej spoločnosti je vývoj vlastných IKT zariadení a riešení, ako sú napríklad zodolnené zariadenia.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Spracovanie strategických dokumentov

Poskytujeme služby spracovania technických analýz, štúdií, návrhov riešení a i. pre oblasť komunikačných systémov ozbrojených síl.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Bezpečnostné poradenstvo

Poskytujeme bezpečnostné poradenstvo v rámci vypracovania žiadostí v súlade s platnou legislatívou SR.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Projektový manažment

Poskytujeme služby projektového manažmentu pre riadenie Vašich projektov.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Zákazková výroba elektroniky

Náš skúsený tím vývojárov navrhne a následne vyrobí prototyp elektronického zariadenia podľa požiadaviek zákazníka.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT

Ponúkame komplexnú prevádzku a podporu IT systémov.

Zistiť viac