Špeciálne systémy

Bezpečnostné poradenstvo


Poskytujeme bezpečnostné poradenstvo v rámci vypracovania žiadostí a potrebných podkladových materiálov pre vydanie potvrdení o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa v súlade s platnou legislatívou SR.