Vývoj softvéru

FMCU


Produkt Fleet Monitoring and Control Unite (FMCU) zahŕňa aj technológiu GPRS a GPS, ktorá prináša vysokú spoľahlivosť potrebnú na zjednodušenie manipulácie s vozidlami, zníženie nákladov spojených so servisom a údržbou vozidiel, zlepšenie bezpečnosti vodičov a reakcie zákazníkov. Je navrhnutý ako univerzálne riešenie pre viditeľnosť a priebežné sledovanie vozidla 24 hodín denne.

Produktový list na stiahnutie v pdf:

FMCU product list Aliter Technologies

  • - Sledovanie polohy, rýchlosti, času, zber údajov z CAN zbernice vozidla
  • - Modul je mechanicky vhodný na montáž do vozidla
  • - Napájanie 12 až 24 V
  • - Monitorovanie napájania - podpäťový/prepäťový monitor
  • - Slot pre SIM kartu
  • - 3 diagnostické LED - stav GPS jednotky (napájanie, GPRS signál, GPS signál)
  • - Tlačidlo reset (s obmedzeným prístupom)
  • - Komunikácia prostredníctvom mobilnej GSM siete, datovým presnom GPRS
  • - Kryptovanie na výstupe
  • - Interný záznam dát na SD kartu