Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť


V dnešnej dobe závislosti na IKT a masovom rozšírení kybernetických hrozieb a nebezpečného malwaru ako sú Ransomware a DDoS, je zabezpečenie IT infraštruktúry a údajov jedným z prvoradých cieľov každej organizácie. Vďaka verejne dostupným nástrojom sa dajú jednoducho zneužiť známe zraniteľnosti systémov a preniknúť do nich niekoľkými „klikmi“. Podobné aktivity sú tak dostupné nie len skupine špecialistov, ale aj širokej verejnosti. Pojem „cyber-security“ zahŕňa technológie, procesy a praktiky potrebné na zabezpečenie sietí, serverov, aplikácií a údajov pred podobnými typmi útokov a neautorizovaným prístupom k nim.

V oblasti cyber-security Vám ponúkame komplexné služby detekcie, analýzy, návrhu, integrácie a prevádzky bezpečnostných riešení na mieru v nasledovných oblastiach:

Sieťová bezpečnosť

Zabezpečenie prenosovej infraštruktúry je prvým krokom k bezpečnosti údajov, ktoré prenáša a systémom, ktoré spája. Špecializujeme sa na dodávku úplného riešenia bezpečnosti sietí od fyzickej, cez sieťovú a transportnú až po aplikačnú vrstvu. Naše riešenia s využitím najmodernejších pokročilých technológií ako sú IPS, NGFW, WAF a podobne, poskytujú ochranu na najvyššej dostupnej úrovni.

Monitoring a integrácia so SIEM

Komplexné cyber-security riešenia musia okrem správneho dizajnu a nastavenia bezpečnostných prvkov zahŕňať aj nepretržitý monitoring a vyhodnocovanie udalostí v infraštruktúre. Vďaka integrácii bezpečnostných technológií so systémom SIEM vieme zabezpečiť inteligentné vyhodnocovanie udalostí a ich vzájomnú koreláciu.

Behaviorálna a forenzná analýza sieťovej komunikácie

Pomocou technológií pre behaviorálnu a forenznú analýzu sieťovej komunikácie dokážeme vyhodnocovať prebiehajúcu komunikáciu v reálnom čase. Vďaka zachytávaniu sieťovej komunikácie a následnej analýze až na aplikačnej úrovni je zabezpečená rýchla detekcia podozrivej komunikácie. Technológie pre forenznú analýzu poskytujú podrobné informácie pre spätnú analýzu a vyhodnotenie útokov, na základe čoho dokážeme efektívne odhaliť zneužité slabé miesto systému.

Inteligentný monitoring privilegovaných prístupov

V súčasnosti spôsobuje najväčšie ohrozenie bezpečnosti informačných systémov samotný používateľ. Slabé heslá alebo neopatrné konfiguračné nastavenia používateľmi sú častou príčinou kompromitácie administrátorských účtov a samotných systémov. Pomocou technológií pre monitoring a vyhodnocovanie aktivít najmä privilegovaných používateľov vieme zabezpečiť detekciu neúmyselných ale aj úmyselných používateľských aktivít narúšajúcich bezpečnosť daného systému. Zároveň je možné pri podozrivých činnostiach vykonať na danom systéme akcie, od varovania až po ukončenie relácie.

Sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre

Preventívne sledovanie úrovne zabezpečenia jednotlivých systémov v infraštruktúre je dôležitou súčasťou zachovania celkovej bezpečnosti. Technológie na sledovanie zraniteľností v IT infraštruktúre nám umožňujú preskenovať jednotlivé systémy a otestovať ich známe špecifické zraniteľnosti. Report zo skenu odhaľuje nájdené zraniteľnosti a umožňuje ich opravu.

Produktový list na stiahnutie v pdf:

Kybernetická bezpečnosť