Vývoj softvéru

MONSE


MONSE je moderná sociálna služba monitorujúca stav seniora s využitím moderných bezdrôtových technológií senzorových sietí. V byte seniora sú v každej miestnosti nainštalované bezdrôtové senzory, ktoré zbierajú informácie o jeho správaní. Tieto informácie sa ďalej prostredníctvom ústrednej bezdrôtovej riadiacej jednotky odosielajú do centra spracovania informácií, kde sa následne pomocou špeciálnych algoritmov vyhodnocujú. Ak je výsledkom odklon od normálneho stavu, systém na to upozorní rodinného príslušníka alebo ošetrovateľa. Toto upozornenie má dve formy:

  • Notifikácia o zmene stavu (ide o upozornenie bez nutnosti okamžitého
    zásahu)
  • ALARM o zmene stavu (ide o vážny stav – vyžadujúci okamžitý zásah)

Všetky upozornenia sa doručujú na smartphone rodinného príslušníka, prípadne opatrovateľa, pomocou textových správ (notifikácií) alebo zvukového alarmu.

Rodinní príslušníci, opatrovatelia, prípadne ďalší odborní členovia tímu (zdravotné sestry, sociálni pracovníci, lekári, psychológovia, atď.) tak dostanú dôležité parametre a informácie. Tieto dáta je možné pozorovať v reálnom čase, alebo spätne analyzovať pomocou štatistických nástrojov. Systém napomáha zvyšovať pocit bezpečia seniora a prispieva k zlepšeniu fyzickej a emocionálnej pohody. V domácnosti je zabezpečené súkromie domova a v žiadnych priestoroch nie sú používané kamery, alebo mikrofóny.

Rozširujeme testovanie, hľadáme dobrovoľníkov
Máte vo svojej rodine samostatne žijúceho seniora, na ktorom Vám záleží a chceli by ste mať možnosť mu pomôcť v prípade, že to potrebuje? Za účelom testovania nového technologického riešenia MONSE hľadáme dobrovoľníkov, ktorí by sa zapojili do spolupráce.

Bližšie informácie získate TU.