Produkty & Služby

Produkty

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.

Riešenia

Naše riešenia sú navrhnuté pre zákazníka na mieru a dokážeme ich implementovať všade na svete.

Špeciálne systémy

Vzdušné pozorovanie a prieskum

Riešenie je určené pre políciu, hasičské a záchranné zložky, ozbrojené sily, či pre jednotky pre špeciálne operácie.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktické pozemné mikro-roboty

Taktické pozemné mikro-roboty poskytujú taktický pozemný video a audio prieskum.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Taktické a mobilné IKT

Riešenia taktických a mobilných IKT sú určené pre ozbrojené sily, políciu, jednotky špeciálnych operácií a iné.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

IKT pre špeciálne jednotky

Riešenie poskytuje vysokorýchlostné rádiové MANET komunikácie.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Krízový manažment a vnútorná bezpečnosť

Riešenie je učené pre štáby krízového riadenia, samosprávy, políciu, civilnú ochranu a iné.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Komunikácia zem-vzduch

Riešenie zabezpečuje rádiovú komunikáciu zem – vzduch použitím vysoko-rýchlostného rádiového systému MANET.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Ochrana hranice

Naše skúsenosti z implementácie systémov ochrany štátnych hraníc aplikujeme pri návrhu, realizácii a prevádzke systémov.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Integrovaný záchranný systém

Plánovanie, návrh a implementácia celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Drony pre priemysel

Ponúkame riešenia dronov pre rôzne priemyselné využitie.

Zistiť viac

Kybernetická bezpečnosť

Kybernetická bezpečnosť

V oblasti cyber-security Vám ponúkame komplexné služby detekcie, analýzy, návrhu a prevádzky bezpečnostných riešení na mieru.

Zistiť viac

Vývoj softvéru

Cloud Computing

Cloud Computing, orchestrácia, virtualizácia, dostupnosť a bezpečnosť dátových centier.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Migrácia do verejného cloudu

Optimalizácia prevádzky IT s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou pre zákazníka.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Plán obnovy IT (DRP)

Zaistenie obnovy IT po havárii a minimalizovanie rizika straty dát.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Manažment koncových zariadení

Centrálna správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti koncových zariadení.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Siete

Kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

Zistiť viac

Vývoj softvéru

MONSE

Vytvorili sme jedinečnú technológiu, ktorá predstavuje jednotný centrálny systém pre podporu seniorov.

Zistiť viac

Služby

Služby vychádzajú z našej dlhoročnej praxe a nášho know-how, ktorý vytvára vysoko kvalifikovaný personál.

Vývoj softvéru

Projektový manažment

Poskytujeme služby projektového manažmentu pre riadenie Vašich projektov.

Zistiť viac

IKT & Cloud

GDPR – General Data Protection Regulation

Je Vaša spoločnosť pripravená na GDPR?

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Výskum a vývoj

Jedným zo špecifík našej spoločnosti je vývoj vlastných IKT zariadení a riešení, ako sú napríklad zodolnené zariadenia.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Spracovanie strategických dokumentov

Poskytujeme služby spracovania technických analýz, štúdií, návrhov riešení a i. pre oblasť komunikačných systémov ozbrojených síl.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Bezpečnostné poradenstvo

Poskytujeme bezpečnostné poradenstvo v rámci vypracovania žiadostí v súlade s platnou legislatívou SR.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Projektový manažment

Poskytujeme služby projektového manažmentu pre riadenie Vašich projektov.

Zistiť viac

Špeciálne systémy

Zákazková výroba elektroniky

Náš skúsený tím vývojárov navrhne a následne vyrobí prototyp elektronického zariadenia podľa požiadaviek zákazníka.

Zistiť viac

IKT & Cloud

Outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT

Ponúkame komplexnú prevádzku a podporu IT systémov.

Zistiť viac