Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Riešenie Runecast Analyzer plne automatizuje analýzu rôznych virtualizačných platforiem prostredí on-premise aj v cloud-e. Runecast Analyzer zároveň ponúkne riešenia na nájdené problémy. Odhaľovanie úzkeho hrdla, bezpečnostných rizík a kritických chýb vo virtuálnych systémoch je dnes extrémne časovo náročná, no zároveň nevyhnutná činnosť. Automatizácia bezpečnostného auditu pomáha tieto hrozby eliminovať v reálnom čase, redukuje čas potrebný na ich analýzu, ponúka okamžité riešenia a neustále udržiava systémy na kvalitatívnej úrovni „audit-ready“.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Multifaktorová autentifikácia
January 4, 2021
Multifaktorová autentifikácia

Multifaktorová autentifikácia umožňuje bezpečný vstup do interných sietí, ochranu osobných údajov používateľov, atď.

Inteligentný monitoring bezpečnosti
January 4, 2021
Inteligentný monitoring bezpečnosti

Inteligentný monitoring bezpečnosti prináša možnosť automatizovanej detekcie anomálií a odhaľuje každé zníženie výkonu v rámci IT.

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie
January 4, 2021
Monitoring a analýza sieťovej komunikácie

Monitoring a analýza sieťovej komunikácie pomáha jednoduchšie odhaliť nelegitímnu komunikáciu alebo rôzne anomálie.

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie
January 4, 2021
Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie

Ochrana kritickej infraštruktúry organizácie má za úlohu chrániť aktíva ako perimeter – a zároveň šifrovať dáta.