Bezpečnostná analýza virtualizovaného prostredia

Riešenie Runecast Analyzer plne automatizuje analýzu rôznych virtualizačných platforiem prostredí on-premise aj v cloud-e. Runecast Analyzer zároveň ponúkne riešenia na nájdené problémy. Odhaľovanie úzkeho hrdla, bezpečnostných rizík a kritických chýb vo virtuálnych systémoch je dnes extrémne časovo náročná, no zároveň nevyhnutná činnosť. Automatizácia bezpečnostného auditu pomáha tieto hrozby eliminovať v reálnom čase, redukuje čas potrebný na ich analýzu, ponúka okamžité riešenia a neustále udržiava systémy na kvalitatívnej úrovni „audit-ready“.

MÁM ZÁUJEM