Computer Security Incident Response Team

Aktíva (assets) predstavujú všetko, čo má pre organizáciu cenu a vyžaduje si ochranu. Medzi aktíva môžeme zaradiť dáta organizácie, programové vybavenie, IKT infraštruktúru, servery, IS systémy, aplikácie a ľudí. Aktíva je potrebné chrániť pred únikom dát, zneužitím zraniteľnosti, finančným stratám alebo poškodením dobrého mena organizácie.

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) jednotka predstavuje tím odborníkov, ktorých hlavnou úlohou je poskytovať služby potrebné na zvládnutie bezpečnostných počítačových incidentov. Zmiernenie alebo odstránenie ich následkov a na následnú obnovu činnosti prevádzkových informačných systémov a súvisiacich informačných a komunikačných prostriedkov.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Poradenstvo
January 4, 2021
Poradenstvo

Služba Poradenstvo poskytuje analýzu vášho IT prostredia, identifikáciu hrozieb a návrh riešení, aby ste získali istotu, že máte všetko pod kontrol...

Security Operation Center
January 4, 2021
Security Operation Center

Security Operation Center slúži na nepretržité monitorovanie, predchádzanie, vyšetrovanie a reagovanie na bezpečnostné hrozby.

Penetračné testovanie
January 4, 2021
Penetračné testovanie

Penetračné testovanie je služba, ktorá pomáha pri hľadaní slabých miest v infraštruktúre spoločnosti.

GDPR – General Data Protection Regulation
January 3, 2018
GDPR – General Data Protection Regulation

Je Vaša spoločnosť pripravená na GDPR?