FMCU

Produkt Fleet Monitoring and Control Unite (FMCU) zahŕňa aj technológiu GPRS a GPS, ktorá prináša vysokú spoľahlivosť potrebnú na zjednodušenie manipulácie s vozidlami, zníženie nákladov spojených so servisom a údržbou vozidiel, zlepšenie bezpečnosti vodičov a reakcie zákazníkov. Je navrhnutý ako univerzálne riešenie pre viditeľnosť a priebežné sledovanie vozidla 24 hodín denne.

  • Sledovanie polohy, rýchlosti, času, zber údajov z CAN zbernice vozidla
  • Modul je mechanicky vhodný na montáž do vozidla
  • Napájanie 12 až 24 V
  • Monitorovanie napájania – podpäťový/prepäťový monitor
  • Slot pre SIM kartu
  • 3 diagnostické LED – stav GPS jednotky (napájanie, GPRS signál, GPS signál)
  • Tlačidlo reset (s obmedzeným prístupom)
  • Komunikácia prostredníctvom mobilnej GSM siete, datovým presnom GPRS
  • Kryptovanie na výstupe
  • Interný záznam dát na SD kartu

 

MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

SILWA – Silent Watcher
September 19, 2017
SILWA – Silent Watcher

Bezpilotná vzducholoď ponúka platformu inovatívneho vzdušného monitorovania.

Enterprise Service Orchestrator
August 8, 2017
Enterprise Service Orchestrator

ESO umožňuje implementáciu biznis procesov pre riadenie komunikácie medzi systémami na aplikačnej úrovni.

Aliter CC
March 4, 2019
Aliter CC

Produkt Aliter CC je typ multi-tenant call centra so schopnosťou fungovať aj za najťažších podmienok.

Cloud Service Provisioner
March 4, 2019
Cloud Service Provisioner

CSP je nástroj vytvorený pre manažment privátneho cloudu s vysokou pridanou hodnotou.