Hlasová komunikačná brána

Hlasová komunikačná brána AT21201 poskytuje plne automatický a v maximálnej miere bezobslužný prechod z IP telefónnych sietí do rádiových sietí a opačne.  Možná je i voľba základných parametrov pripojenej rádiovej stanice priamo z telefónu.

Rádiová brána tiež umožňuje automatické vytvorenie rádiovej retranslácie a prepojenie dvoch telefónnych sietí cez rádiový spoj.  Voliteľne je k dispozícii grafická aplikácia na PC, ktorá umožňuje vykonávať dohľad a riadenie činnosti rádiovej brány.

Okrem funkcií rádiovej brány zariadenie poskytuje aj funkcie VoIP telefónnej ústredne a rôzne analógové a digitálne hlasové rozhrania.

MÁM ZÁUJEM