Hlasová komunikačná brána

Hlasová komunikačná brána AT21201 poskytuje plne automatický a v maximálnej miere bezobslužný prechod z IP telefónnych sietí do rádiových sietí a opačne.  Možná je i voľba základných parametrov pripojenej rádiovej stanice priamo z telefónu.

Rádiová brána tiež umožňuje automatické vytvorenie rádiovej retranslácie a prepojenie dvoch telefónnych sietí cez rádiový spoj.  Voliteľne je k dispozícii grafická aplikácia na PC, ktorá umožňuje vykonávať dohľad a riadenie činnosti rádiovej brány.

Okrem funkcií rádiovej brány zariadenie poskytuje aj funkcie VoIP telefónnej ústredne a rôzne analógové a digitálne hlasové rozhrania.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Smerovač s WiFi
September 19, 2017
Smerovač s WiFi

Zodolnený smerovač s WiFi AT21801 je vysokovýkonný smerovač postavený na báze Cisco 5915 ESR.

Manažovateľný ethernet prepínač s PoE
September 19, 2017
Manažovateľný ethernet prepínač s PoE

Zodolnený manažovateľný ethernet prepínač AT21901 je 10 portový prepínač s PoE.

Mobilný ethernet prepínač
September 19, 2017
Mobilný ethernet prepínač

Zodolnený 10 portový mobilný Ethernet prepínač AT10201 zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné prepojovanie dát v komunikačných sieťach.

Jednotka DC napájania s UPS
September 6, 2017
Jednotka DC napájania s UPS

AT22102 je zodolnená kompaktná jednotka distribúcie jednosmerného (DC) elektrického napájania so záložným zdrojom UPS.