Integrovaný záchranný systém

Naši experti majú skúsenosti s plánovaním, návrhom a implementáciou celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti. Naše riešenie pozostáva z viacerých geograficky rozmiestnených dátových centier a riadiacich stredísk pracujúcich v synchronizovanej tzv. „full mesh“ prevádzke so zabezpečením vysokej dostupnosti a zálohovania všetkých údajov vrátane nepretržitej prevádzky pri živelnej pohrome.

Hlavné aspekty riešenia:

  • Manažment volaní – integrácia s telefónnymi službami a privátnou mobilnou rádiovou sieťou
  • Manažment prípadov s lokalizáciou incidentov
  • Load balancing prípadov medzi operátormi v jednom riadiacom stredisku a aj medzi riadiacimi strediskami
  • Manažment zdrojov, riadenia a velenia
  • Robustná redundancia a vysoká dostupnosť
  • Koncept odolný voči katastrofám
  • Integrovaný GIS a online lokalizácia vozidiel
  • Konzultácia use-case a prenos know-how
Produktový list na stiahnutie v pdf: Integrovaný záchranný systém
Plánovanie, návrh a implementácia celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti.
MÁM ZÁUJEM