Manažment koncových zariadení

Hlavnými vlastnosťami riešenia Manažmentu koncových staníc je centralizovaná správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti. Správa koncových zariadení umožňuje automatizovanie vykonať potrebnú aktivitu na všetkých zariadeniach súčasne.

 

Kľúčové vlastnosti:

Centralizácia:

 • zjednodušenie a centralizácia správy koncových staníc
 • možnosť vykonávať softvérové aktualizácie na diaľku
 • tvorba a aktualizácia inštalačných balíčkov
 • integrácia mobilných zariadení do podnikovej IKT
 • monitoring využitia aplikácií
 • reporting
 • hardvérová a softvérová inventarizácia
 • efektívne riešenie incidentov koncových zariadení
 • zabezpečenie požiadaviek koncových užívateľov
 • redukcia nákladov na prevádzke

Bezpečnosť:

 • ochrana dôverných firemných informácií
 • bezpečný prístup k systémom a aplikáciám
 • kontrola zabezpečenia koncových staníc, BYOD
 • zníženie rizika pri hardvérovej havárií
 • možnosť poskytnúť bezpečný prístup externým zamestnancom
 • šifrovanie dát
MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Migrácia do verejného cloudu
September 6, 2017
Migrácia do verejného cloudu

Optimalizácia prevádzky IT s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou pre zákazníka.

Siete
August 20, 2017
Siete

Kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

Komunikácia zem-vzduch
September 19, 2017
Komunikácia zem-vzduch

Riešenie zabezpečuje rádiovú komunikáciu zem – vzduch použitím vysoko-rýchlostného rádiového systému MANET.

Plán obnovy IT (DRP)
September 6, 2017
Plán obnovy IT (DRP)

Zaistenie obnovy IT po havárii a minimalizovanie rizika straty dát.