Migrácia do verejného cloudu

Našim cieľom je optimalizácia prevádzky informačných technológií s vysokou bezpečnosťou a spoľahlivosťou pre zákazníka. Verejný cloud ponúka flexibilitu a možnosť navyšovať výkon virtuálnych serverov podľa požiadaviek.

Výhody riešenia:

 • zníženie nákladov (HW, SW, licencie a údržba)
 • škálovateľnosť služieb, vysoká flexibilita
 • vysoká dostupnosť kvalifikovanej podpory
 • automatické zálohovanie a aktualizácia aplikácií
 • zvýšená bezpečnosť a prístup k uloženým dátam
 • prístup k dátam pomocou počítača, notebooku, tabletu, smartphone-u a pod.
 • nezávislosť na platforme

Cloudové služby typu PaaS

 • poskytovanie softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu aplikácií
 • automatická správa produktov
 • vysoká flexibilita

Cloudové služby typu IaaS

 • poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry, ako napríklad serverov, úložísk údajov a sieťovej infraštruktúry
 • plná správa systémov a aplikácií
 • vysoká miera škálovateľnosti
MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Plán obnovy IT (DRP)
September 6, 2017
Plán obnovy IT (DRP)

Zaistenie obnovy IT po havárii a minimalizovanie rizika straty dát.

Manažment koncových zariadení
September 6, 2017
Manažment koncových zariadení

Centrálna správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti koncových zariadení.

Siete
August 20, 2017
Siete

Kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

IKT pre špeciálne jednotky
September 19, 2017
IKT pre špeciálne jednotky

Riešenie poskytuje vysokorýchlostné rádiové MANET komunikácie.