Ochrana hranice

Naše skúsenosti z implementácie systémov ochrany štátnych hraníc aplikujeme pri návrhu, realizácii a prevádzke systémov správnym výberom a kombináciou dostupných bezpečnostných technológií pre dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti ochrany. Výsledkom integrácie technológií a procesov je integrované procesné a technické zabezpečenie fyzickej ochrany, minimalizujúce nároky na ľudské zdroje, prevádzkové a investičné náklady, zabezpečujúce presné informácie o narušeniach s minimom falošných poplachov.

Špecializujeme sa na systémy fyzickej a informačnej ochrany štátnych hraníc a objektov osobitného významu, pozostávajúce z integrácie:

  • Elektrickej a komunikačnej Infraštruktúry
  • Systému detekcie a varovania pri narušení
  • Systému riadenia, zberu a archivácie informácií
  • Procesov a manažmentu riadenia fyzickej ochrany a reakcie na narušenie
  • Informačnej bezpečnosti
MÁM ZÁUJEM

Mohlo by vás zaujať

Vzdušné pozorovanie a prieskum
January 11, 2019
Vzdušné pozorovanie a prieskum

Riešenie je určené pre políciu, hasičské a záchranné zložky, ozbrojené sily, či pre jednotky pre špeciálne operácie.

Taktické a mobilné IKT
September 19, 2017
Taktické a mobilné IKT

Riešenia taktických a mobilných IKT sú určené pre ozbrojené sily, políciu, jednotky špeciálnych operácií a iné.

IKT pre špeciálne jednotky
September 19, 2017
IKT pre špeciálne jednotky

Riešenie poskytuje vysokorýchlostné rádiové MANET komunikácie.

Integrovaný záchranný systém
September 19, 2017
Integrovaný záchranný systém

Plánovanie, návrh a implementácia celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti.