Outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT

Ponúkame komplexnú prevádzku a podporu IT systémov, vrátane kontinuálneho monitoringu funkčnosti (NOC) a bezpečnosti systémov (SOC).

Naša podpora siaha až na úroveň dátových centier s dostupnosťou 24/7 s rýchlou odozvou na vzniknuté incidenty. Prevádzka je manažovaná service-desk systémom s  prístupom zákazníkov pre vkladanie ticketov automaticky, alebo cez web, hotline, či email.

Súčasťou podpory prevádzky je aj kontinuálny monitoring bezpečnostných incidentov. Centrum monitorovacieho systému (SIEM) zbiera a vyhodnocuje udalosti z IT zariadení (servery, sieťové prvky, atď.). Automaticky korelujeme a vyhodnocujeme udalosti a v prípade detekcie problému generujeme alarm, ktorý je spracovaný prevádzkou.

Služby monitoringu sú integrované s Centrom bezpečnostných operácií (SOC), kde vyhodnocujeme problémy s fungovaním a zachytávame aj bezpečnostné incidenty. SOC následne reaguje na incidenty a okamžite rieši vzniknutý problém. Navrhne odstránenie daného slabého miesta v systéme, čo vedie ku kontinuálnemu zlepšovaniu bezpečnosti IT.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Secure OnPrem Cloud
November 4, 2020
Secure OnPrem Cloud

Nasadenie a prevádzka bezpečných cloudových služieb vo vašom dátovom centre.

GDPR – General Data Protection Regulation
January 3, 2018
GDPR – General Data Protection Regulation

Je Vaša spoločnosť pripravená na GDPR?

Computer Security Incident Response Team
January 4, 2021
Computer Security Incident Response Team

Computer Security Incident Response Team predstavuje tím odborníkov, ktorý poskytuje služby potrebné na zvládnutie bezpečnostných počítačových inci...

Bezpečnostné poradenstvo
September 19, 2017
Bezpečnostné poradenstvo

Poskytujeme bezpečnostné poradenstvo v rámci vypracovania žiadostí v súlade s platnou legislatívou SR.