Outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT

Ponúkame komplexnú prevádzku a podporu IT systémov, vrátane kontinuálneho monitoringu funkčnosti (NOC) a bezpečnosti systémov (SOC).

Naša podpora siaha až na úroveň dátových centier s dostupnosťou 24/7 s rýchlou odozvou na vzniknuté incidenty. Prevádzka je manažovaná service-desk systémom s  prístupom zákazníkov pre vkladanie ticketov automaticky, alebo cez web, hotline, či email.

Súčasťou podpory prevádzky je aj kontinuálny monitoring bezpečnostných incidentov. Centrum monitorovacieho systému (SIEM) zbiera a vyhodnocuje udalosti z IT zariadení (servery, sieťové prvky, atď.). Automaticky korelujeme a vyhodnocujeme udalosti a v prípade detekcie problému generujeme alarm, ktorý je spracovaný prevádzkou.

Služby monitoringu sú integrované s Centrom bezpečnostných operácií (SOC), kde vyhodnocujeme problémy s fungovaním a zachytávame aj bezpečnostné incidenty. SOC následne reaguje na incidenty a okamžite rieši vzniknutý problém. Navrhne odstránenie daného slabého miesta v systéme, čo vedie ku kontinuálnemu zlepšovaniu bezpečnosti IT.

Produktový list na stiahnutie v pdf: Outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT
Ponúkame komplexnú prevádzku a podporu IT systémov.
MÁM ZÁUJEM