Penetračné testovanie

Jedná sa o službu, ktorá pomáha pri hľadaní slabých miest v infraštruktúre spoločnosti.

Ako prebieha penetračné testovanie?

Počas testovania sa testeri snažia „ovládnuť“ sieť testovanej spoločnosti. K tomu využívajú dostupné informácie,  zistené chyby, známe zraniteľnosti a pod. Snažia sa tak isto ovládnuť účty bežných používateľov ako aj administrátorov. Výsledkom je správa pre zákazníka, kde je podrobne popísaný výsledok testov, identifikované zraniteľnosti a taktiež obsiahnuté informácie ako vhodne zvýšiť zabezpečenie.

Prečo vykonať penetračné testovanie?

Vďaka penetračnému testovaniu vieme v organizácií identifikovať a eliminovať skryté hrozby, o ktorých sa často ani nevie. Môže sa jednať o služby, ktoré sa už nevyužívajú a z historického hľadiská ich nikto nespravuje, o zraniteľné weby a aplikácie, chyby v konfiguráciách, dôsledky chýb bežných používateľov a ďalšie.

MÁM ZÁUJEM