Siete

Ponúkame kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

Integrujeme aj komerčne off-the-shelf špeciálnu technológiu pre projekty LAN, WAN a MAN sietí pre prenos dát, hlasu a videa. Pri návrhu a integrácii komunikačných systémov kladieme dôraz na spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť, modularitu, škálovateľnosť, nízke prevádzkové náklady, QoS a interoperabilitu.

MÁM ZÁUJEM
Mohlo by vás zaujať
Migrácia do verejného cloudu
September 6, 2017
Migrácia do verejného cloudu

Optimalizácia prevádzky IT s vysokou spoľahlivosťou a bezpečnosťou pre zákazníka.

Taktické pozemné mikro-roboty
November 20, 2018
Taktické pozemné mikro-roboty

Taktické pozemné mikro-roboty poskytujú taktický pozemný video a audio prieskum.

Plán obnovy IT (DRP)
September 6, 2017
Plán obnovy IT (DRP)

Zaistenie obnovy IT po havárii a minimalizovanie rizika straty dát.

Manažment koncových zariadení
September 6, 2017
Manažment koncových zariadení

Centrálna správa, zefektívnenie prevádzky a zvýšenie bezpečnosti koncových zariadení.