Siete

Ponúkame kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou stacionárnych aj mobilných komunikačných systémov.

Integrujeme aj komerčne off-the-shelf špeciálnu technológiu pre projekty LAN, WAN a MAN sietí pre prenos dát, hlasu a videa. Pri návrhu a integrácii komunikačných systémov kladieme dôraz na spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť, modularitu, škálovateľnosť, nízke prevádzkové náklady, QoS a interoperabilitu.

MÁM ZÁUJEM