ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť považujeme ako záväzok voči spoločnosti. Zohľadňujeme potreby vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia a spájame ich s cieľmi a hodnotami našej spoločnosti. Venujeme sa oblastiam: šport, vzdelávanie, sociálna oblasť a životné prostredie.
1
Vzdelávanie mladých ľudí
Vzdelávanie
July 2, 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

ČÍTAŤ VIAC
Vzdávame hold padlým
Sociálna oblasť
July 2, 2020
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.

ČÍTAŤ VIAC
GO GREEN
Životné prostredie
July 2, 2020
GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

ČÍTAŤ VIAC
Plamienok
Sociálna oblasť
October 5, 2017
Plamienok

Zaviazali sme sa z presvedčenia podporovať neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa usiluje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

...
ČÍTAŤ VIAC
Podpora knižným publikáciám
Vzdelávanie
October 5, 2017
Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

ČÍTAŤ VIAC
Pomoc tretiemu sektoru
Sociálna oblasť
September 28, 2017
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodn...

ČÍTAŤ VIAC
Aliter kvapka krvi
Sociálna oblasť
September 28, 2017
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

ČÍTAŤ VIAC
Vplyv na životné prostredie
Životné prostredie
September 26, 2017
Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

ČÍTAŤ VIAC
Vianočné trhy
Sociálna oblasť
August 14, 2017
Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

ČÍTAŤ VIAC
IT vzdelávanie pre seniorov
Vzdelávanie
August 14, 2017
IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

ČÍTAŤ VIAC
Aliter Inkubátor
Vzdelávanie
August 14, 2017
Aliter Inkubátor

Ponúkame platené stáže pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, aby sme im pomohli vstúpiť do profesijného života.

ČÍTAŤ VIAC
STEFANIK TRAIL 140
Šport
August 14, 2017
STEFANIK TRAIL 140

Sme dlhodobým generálnym partnerom jedinečného bežeckého podujatia STEFANIK TRAIL, horského behu štafiet a ultrabežcov.

ČÍTAŤ VIAC
1