ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť považujeme ako záväzok voči spoločnosti. Zohľadňujeme potreby vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia a spájame ich s cieľmi a hodnotami našej spoločnosti. Venujeme sa oblastiam: šport, vzdelávanie, sociálna oblasť a životné prostredie.
1
2
Spoločnosť Aliter Technologies sa zapojila do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu
Sociálna oblasť
19. decembra 2022
Spoločnosť Aliter Technologies sa zapojila do huma...

Finančné prostriedky vybrané na humanitárne účely sa využijú napríklad na nákup oblečenia, elektrocentrál, stanov, nabíjacích staníc, a liekov či p...

ČÍTAŤ VIAC
Pomoc vojenskej nemocnici v Ružomberku na obnovu po požiari
Sociálna oblasť
2. februára 2022
Pomoc vojenskej nemocnici v Ružomberku na obnovu p...

Spoločnosť Aliter Technologies opakovane dokázala, že vie podať pomocnú ruku práve vtedy a tam, kde to najviac potrebujú.

ČÍTAŤ VIAC
Darčeky pre seniorov
Sociálna oblasť
2. februára 2022
Darčeky pre seniorov

Naši pracovníci sa zapojili do iniciatívy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“.

ČÍTAŤ VIAC
Vzdelávanie mladých ľudí
Vzdelávanie
2. júla 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

ČÍTAŤ VIAC
Vzdávame hold padlým
Sociálna oblasť
2. júla 2020
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.

ČÍTAŤ VIAC
GO GREEN
Životné prostredie
2. júla 2020
GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

ČÍTAŤ VIAC
Plamienok
Sociálna oblasť
5. októbra 2017
Plamienok

Zaviazali sme sa z presvedčenia podporovať neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa usiluje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

...
ČÍTAŤ VIAC
Podpora knižným publikáciám
Vzdelávanie
5. októbra 2017
Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

ČÍTAŤ VIAC
Pomoc tretiemu sektoru
Sociálna oblasť
28. septembra 2017
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodn...

ČÍTAŤ VIAC
Aliter kvapka krvi
Sociálna oblasť
28. septembra 2017
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

ČÍTAŤ VIAC
Vplyv na životné prostredie
Životné prostredie
26. septembra 2017
Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

ČÍTAŤ VIAC
Vianočné trhy
Sociálna oblasť
14. augusta 2017
Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

ČÍTAŤ VIAC
1
2