7/2/2020
GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

Čo je náš cieľ?

  • aktívne prispieť k ochrane životného prostredia

 

Čo chceme dosiahnuť?

  • zvýšenie povedomia o možnostiach ochrany životného prostredia (redukcia plytvania potravín, redukcia jednorazových obalov, atď.)
  • podporiť alternatívne formy cestovania (MHD, bicykel, kolobežka)
  • zaviesť ekologické princípy v kanceláriách (recyklácia, úspora energie, paperless office)
  • aktívne sa zapojiť do environmentálnych projektov (vysádzanie stromčekov, zber odpadu, atď.)
-
Mohlo by vás zaujať
Pomoc tretiemu sektoru
September 28, 2017
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodn...

Podpora knižným publikáciám
October 5, 2017
Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

Aliter kvapka krvi
September 28, 2017
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

Vzdelávanie mladých ľudí
July 2, 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.