2020-7-2

GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

Čo je náš cieľ?

  • aktívne prispieť k ochrane životného prostredia

Čo chceme dosiahnuť?

  • zvýšenie povedomia o možnostiach ochrany životného prostredia (redukcia plytvania potravín, redukcia jednorazových obalov, atď.)
  • podporiť alternatívne formy cestovania (MHD, bicykel, kolobežka)
  • zaviesť ekologické princípy v kanceláriách (recyklácia, úspora energie, paperless office)
  • aktívne sa zapojiť do environmentálnych projektov (vysádzanie stromčekov, zber odpadu, atď.)

Čo sme dosiahli?

  • pravidelne pracovníkov informujeme o zaujímavých tipoch a trikoch, vylepšeniach a eko prístupoch v informačných newslettroch
  • pripravili sme priestory pre pracovníkov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli, či kolobežke, kde si môžu pohodlne a bez obáv odložiť svoju výstroj
  • podporujeme a odmeňujeme našich pracovníkov v zapájaní sa do výziev akými sú: Európsky týždeň mobility či Do práce na bicykli
  • zaviedli sme zberný priestor pre použité batérie
  • zaviedli sme firemný knižný SWAP, vďaka ktorému dávame knihám druhú šancu
-