9/28/2017

Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodnených rodín.

Aliter Technologies v spolupráci s vybranými nadáciami podporuje deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Podporujeme dve chránené dielne, ktoré poskytujú pomoc a zamestnávajú zdravotne znevýhodnených občanov – Pezinskú dielničku a Slovenskú chránenú dielňu, kúpou vianočných ozdôb a iných výrobkov, ktoré pravidelne ponúkame za dobrovoľný príspevok na bratislavských vianočných trhoch.

-

Mohlo by vás zaujať

Aliter kvapka krvi
September 28, 2017
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

Vzdelávanie mladých ľudí
July 2, 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

IT vzdelávanie pre seniorov
August 14, 2017
IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

Vzdávame hold padlým
July 2, 2020
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.