28. 9. 2017

Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodnených rodín.

Aliter Technologies v spolupráci s vybranými nadáciami podporuje deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Podporujeme dve chránené dielne, ktoré poskytujú pomoc a zamestnávajú zdravotne znevýhodnených občanov – Pezinskú dielničku a Slovenskú chránenú dielňu, kúpou vianočných ozdôb a iných výrobkov, ktoré pravidelne ponúkame za dobrovoľný príspevok na bratislavských vianočných trhoch.

-