9/28/2017
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodnených rodín.

Aliter Technologies v spolupráci s vybranými nadáciami podporuje deti zo sociálne znevýhodnených rodín.

Podporujeme dve chránené dielne, ktoré poskytujú pomoc a zamestnávajú zdravotne znevýhodnených občanov – Pezinskú dielničku a Slovenskú chránenú dielňu, kúpou vianočných ozdôb a iných výrobkov, ktoré pravidelne ponúkame za dobrovoľný príspevok na bratislavských vianočných trhoch.

-
Mohlo by vás zaujať
Aliter Inkubátor
August 14, 2017
Aliter Inkubátor

Ponúkame platené stáže pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, aby sme im pomohli vstúpiť do profesijného života.

Plamienok
October 5, 2017
Plamienok

Zaviazali sme sa z presvedčenia podporovať neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa usiluje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

...
Vplyv na životné prostredie
September 26, 2017
Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Aliter kvapka krvi
September 28, 2017
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.