2. 2. 2022

Pomoc vojenskej nemocnici v Ružomberku na obnovu po požiari

Spoločnosť Aliter Technologies opakovane dokázala, že vie podať pomocnú ruku práve vtedy a tam, kde to najviac potrebujú.

Ústredná vojenská nemocnica SNP – FN v Ružomberku napreduje s opravami po požiari, ktorý vypukol v októbri v podkroví chirurgického pavilónu a zničil strechu. V súčasnosti sa realizuje dočasné prestrešenie budovy. ,,Situáciu sa nám podarilo stabilizovať, pričom pacienti majú plne zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. S opravami napredujeme aj vďaka nezištnej pomoci od našich slovenských a zahraničných partnerov.”, uviedol riaditeľ nemocnice doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD.

Pomoc ponúkla aj spoločnosť Aliter Technologies, ktorá darovala nemocnici stotisíc eur. ,,Nielen toto nešťastie, ale samotná pandémia vyvíja obrovský tlak a je náročnou skúškou pre naše zdravotníctvo. Lekári, sestričky a aj ďalší personál odvádzajú obdivuhodnú prácu, som presvedčený, že im všetkým patrí jedno veľké ďakujem. V tejto situácii musíme byť súdržní, rozhodli sme sa preto pomôcť, financie sú určené na sanáciu následkov požiaru.”, dodal Ervin Haramia, predseda predstavenstva Aliter Technologies.

Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku aj keď je vojenským zdravotníckym zariadením, slúži verejnosti a poskytuje zdravotnú starostlivosť všetkým občanom, ktorí to potrebujú. K jej poškodeniu došlo v nedeľu  17. októbra 2021 v ranných hodinách, kedy vypukol v podkroví chirurgického pavilónu požiar. Pravdepodobnou príčinou vzniku bol elektrický skrat.

-