8/14/2017
Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

Niekoľko rokov sme pravidelne na bratislavských vianočných trhoch ponúkali za dobrovoľný príspevok výrobky a vianočné ozdoby vyrobené v chránených dielňach – konkrétne ide o Pezinskú dielničku a Slovenskú chránenú dielňu.

Našim vstupom je prefinancovanie výrobkov priamo chráneným dielňam a zabezpečenie našich zamestnancov, ktorí budú na trhoch výrobky predávať.

Celý obnos zbierky je venovaný neziskovej organizácii Plamienok na podporu nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom, na ich domácu paliatívnu liečbu a starostlivosť.

Zároveň nákupom ozdôb priamo podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti.

Okrem iného spolupracujeme aj s Kanadským veľvyslanectvom v Bratislave a IWCB (International Women’s Club of Bratislava) pri organizácii a predaji tradičných kanadských výrobkov na kanadskom stánku v rámci Christmas Charity Bazaar-u, ktorý sa koná v priestoroch Starej tržnice.

-
Mohlo by vás zaujať
Aliter Inkubátor
August 14, 2017
Aliter Inkubátor

Ponúkame platené stáže pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, aby sme im pomohli vstúpiť do profesijného života.

Pomoc tretiemu sektoru
September 28, 2017
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodn...

Vzdelávanie mladých ľudí
July 2, 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

Aliter kvapka krvi
September 28, 2017
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.