9/26/2017
Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť zabezpečuje zber odpadov z obalov, vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov uvedených na trh, alebo do obehu a ich zhodnocovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov ustanovených vykonávacím predpisom podľa §21 písm. f) zákona o obaloch.
Spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 v odbore:

a) Projektová činnosť a riadenie projektov v oblasti informačných technológií.
b) Integrácia hardvéru a softvéru v oblasti informačných a komunikačných technológií.
c) Návrh, výroba, podpora a prevádzka informačných a komunikačných technológií.

Viac informácií nájdete tu - Politika spoločnosti Aliter Technologies
Mohlo by vás zaujať
Vzdelávanie mladých ľudí
July 2, 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

Vzdávame hold padlým
July 2, 2020
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.

GO GREEN
July 2, 2020
GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

Plamienok
October 5, 2017
Plamienok

Zaviazali sme sa z presvedčenia podporovať neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa usiluje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

...