7/2/2020

Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

Naši experti prednášajú na stredných školách po celom Slovensku o kybernetickej bezpečnosti, šifrovaní a elektronických podpisoch. Sme zapojení do projektu IT Akadémia, ktorého cieľom je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na profesie v oblasti informačno – komunikačných technológií.

-