Aliter na RESCUE FÓRUM 112

  • Konference
Aliter Technologies, a.s. bude vystavovať svoje riešenia IKT podpory operácií krízového manažmentu na medzinárodnom kongrese RESCUE FÓRUM 112.
Aliter at RESCUE FORUM 112

Súčasťou výstavy bude praktická ukážka funkcionality rádiovej brány COMTANET® VCG, ktorá integruje rôznorodé rádiové systémy do jednotného hlasového prostredia založeného na IP protokole.

V poradí 7. ročník RESCUE FÓRUM 112 sa uskutoční v dňoch 18. – 19. septembra 2014 v hoteli Lux v Banskej Bystrici. Ústrednou témou kongresu bude súčinnosť integrovaného záchranného systému.