Novinky
22. 7. 2014

Aliter partnerom NTSP 2014

Aliter Technologies, a.s. je partnerom v poradí 12. Medzinárodnej konferencie „New Trends in Signal Processing 2014“, ktorá sa uskutoční v dňoch 15. – 17.10.2014 v Tatranských Zruboch.

Cieľom konferencie je výmena skúseností, nových nápadov a výsledkov výskumu, medzi vedcami, vývojármi a konštruktérmi, týkajúcich sa všetkých aspektov spracovania signálov.

Organizátormi konferencie sú Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika a Pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši. Bližšie informácie o konferencii je možné nájsť na http://ntsp2014.aos.sk/.