Novinky
27. 5. 2019

Aliter Technologies podporil súťaž mladých géniov

Naša spoločnosť opäť podporila 9. ročník súťaže IQ olympiáda.

Cieľom podujatia je otestovať a oceniť inteligenciu žiakov druhého stupňa základných škôl (5. až 9. ročník) a príslušných ročníkov osemročných gymnázií (príma – kvarta). Zameriava sa na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a snaží sa  logickými úlohami vyskúšať ich schopnosť logicky, kreatívne a samostatne myslieť.