Novinky
13. 4. 2018

Aliter Technologies sa opätovne stala partnerom konferencie Spoločne o bezpečnosti a obrane

Aliter Technologies sa opätovne stala partnerom výročnej konferencie slovenskej bezpečnostnej a obrannej komunity Spoločne o bezpečnosti a obrane organizovanej pod taktovkou Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI).

SSPI je nezávislou mimovládnou organizáciou, ktorá spája expertov na otázky bezpečnostnej a obrannej politiky z vládnych, mimovládnych, súkromných a akademických inštitúcií.

Témou aprílových diskusií v Beladiciach pri Nitre boli aktuálne výzvy a hrozby, ktorým v súčasnosti Slovenská republika čelí, od úskalí modernizácie, až po kybernetickú bezpečnosť. Konferencie sa už tradične zúčastňujú poprední predstavitelia akademickej obce, neziskových organizácií, súkromného sektora, ako aj štátnej správy, vrátane vysokých diplomatov. Našu spoločnosť tento rok zastupoval Peter Dostál, generálny riaditeľ Aliter Technologies.