Novinky
29. 1. 2020

Digitalizácia uľahčuje spôsob spolupráce v rámci tímov

Vedeli ste, že priemerný pracovník v kancelárií dostane denne priemerne 120 mailov a odošle 40?*

Výmena informácií mailom je stále najobľúbenejším spôsobom pracovnej komunikácie. Vzájomná komunikácia a  výmena informácií  sú každodennými formami spolupráce s kolegami, na ktorých sme závislí. Vzájomná spolupráca zvyšuje efektivitu. Dnes v rýchlorastúcich firmách, kedy paralelne pracujeme na viacerých projektoch je efektivita kľúčová. Ak tímy pracujú efektívne a kvalitne, získavajú väčšiu dôveru a zodpovednosť, čo znamená ďalšie zákazky, či nové projekty. Digitalizácia priniesla okrem mailov na naše pracoviská užitočné nástroje, ktoré nám uľahčia vzájomnú spoluprácu – kolaboráciu.

Proces spolupráce môžeme rozdeliť na viacero častí zobrazených na schéme dolu.

Ako vybrať vhodný nástroj na spoluprácu z množstva riešení, ktoré sú k dispozícii? Odborníci z Aliter Technologies pripravili prehľad nástrojov a aplikácií, ktoré sa využívajú na tímovú komunikáciu, manažment úloh a dokumentov a zdieľanie.

* Zdroj