Novinky
2011-5-9

Dôležité upozornenie

Aliter Consulting, s.r.o. sa mení na Aliter Technologies, a.s.

Nový názov lepšie vystihuje zameranie spoločnosti. Poradenstvo naďalej zostáva v predmete podnikania a predstavuje jeho nezanedbateľnú časť. Nová právna forma je vhodnejšia pre získanie nového kapitálu a ďalší rozvoj spoločnosti. Celý proces je náročný vzhľadom na množstvo certifikátov a povolení, ktorými spoločnosť disponuje a bude trvať niekoľko týždňov. Prvým krokom je zmena loga spoločnosti.