Novinky
13. 10. 2023

KIT 2023

11. - 13. 10. 2023 prebiehala v Tatranských Zruboch konferencia KIT 2023.

Cieľom konferencie KIT (Communication and Information Technologies) 2023 sú odborné diskusie a plenárne zasadnutia o komunikačných a informačných technológiách a ich využití vo vzdelávaní, vedeckom výskume, štátnych inštitúciách a iných sférach života. Na KIT-e boli odprezentované nové sofistikované technológie a výsledky teoretického a experimentálneho výskumu v oblasti komunikačných a informačných technológií.