Plán obnovy IT (DRP)

Náš plán obnovy informačních technologií zahrnuje procesy pro zajištění obnovy IT systémů po havárii. Minimalizujeme riziko ztráty dat, snižujeme závažnost havárií, poskytujeme vysokou dostupnost klíčových aplikací. Řešením je vytvoření plánu obnovy IT (Disaster Recovery Plan) prostřednictvím využití cloudu nebo vybudování záložní IT infrastruktury.

Výhody zavedení plánu obnovy IT po haváriích: – zajišťují kontinuitu provozu organizace

 • určuje postupy jak reagovat a zvládat nehody
 • minimalizuje dopady v případě selhání infrastruktury po nesprávném konfiguračním zásahu nebo po havárii způsobené požárem či jinou mimořádnou událostí
 • optimalizuje zdroje na zajištění opětovného fungování
 • minimalizuje dobu obnovitelnosti
 • eliminuje ztrátu dat
 • umožňuje vrátit systémy do stavu před vznikem havárie
 • zajišťuje obnovu kritických systémů během několika minut

Fáze vytvoření plánu obnovy IT

 • Identifikace rizik – přírodní katastrofy, požár, lidský faktor, IT hrozby, počítačová kriminalita a jiné
 • Analýza rizik a následků – stanovení kritických procesů a jejich následků na podnik
 • Vytvoření plánu
 • Implementace – vytvoření technologického řešení pro spuštění provozu v záložní lokalitě
 • Údržba – trénink, testování, audit
Produktový list ke stažení v pdf: Plán obnovy IT (DRP)
Náš plán obnovy informačních technologií zahrnuje procesy pro zajištění obnovy IT systémů po havárii.
MÁM ZÁJEM