Novinky
20. 6. 2016

Aliter Technologies ako strieborný partner konferencie iDEME 2016

Deviaty ročník odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy spoluorganizovanej PPP a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu iDEME 2016 sa uskutočnil dňa 27. 6. 2016 v hoteli Bôrik v Bratislave.

Záštitu nad konferenciou prevzal podpredseda vlády SR pre investície a Digitálny líder SR Peter Pellegrini. Podujatie zamerané na prezentácie súvisiace s implementáciou PO7 OPII Informačná spoločnosť, elektronickými službami štátnej správy, samosprávy a kybernetickou bezpečnosťou podporila spoločnosť Aliter Technologies v rámci strieborného partnerstva.

Prezentáciou riaditeľa divízie vývoja softvéru Tomáša Orieščika predstavila spoločnosť svoj produkt Cloud Service Provisioner, ktorý umožňuje automatickú orchestráciu IaaS služieb v cloude. CEO spoločnosti Peter Dostál prispel v rámci panelovej diskusie svojimi názormi k problematike súčasného stavu elektronických služieb a verejného obstarávania na Slovensku.