Novinky
29. 5. 2015

Kontrakt s NATO na dodávku bezpečnostného riešenia

Aliter Technologies, a.s. podpísala s NATO Communications and Information (NCI) Agency kontrakt na dodávku bezpečnostného riešenia pre ACO a IMS systémy v rámci Bi-SC AIS finančných služieb v lokalite Casteau, Belgicko.

Dodané riešenie poskytuje autentifikáciu používateľov, web filtering, prevenciu pred stratou dát, inšpekciu, dohľad nad SSL šifrovanými dátami, zachytávanie obsahu, management šírky pásma a analýzu všetkých stiahnutých súborov z užívateľom autentifikovaných Web 2.0 stránok, webmailu, súborových úložísk alebo ďalších nástrojov na uloženie obsahu.