Novinky
28. 12. 2023

Príhovor predsedu predstavenstva k nadchádzajúcemu roku 2024

Príhovor predsedu predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies, Ervina Haramiu, k nadchádzajúcemu roku 2024.

Vážení obchodní partneri, priatelia a priaznivci Aliter Technologies,

na prelome rokov je pre nás prirodzené bilancovať, vyhodnocovať a plánovať. Máme za sebou ďalší rok, ktorý priniesol nové výzvy, a my u nás v  Aliter Technologies, ho radíme medzi najnáročnejšie, ale zároveň aj medzi jednu z najzaujímavejších periód našej spoločnosti. Každý rok sa udeje niečo nepredvídané, každý rok prinesie, okrem plánov aj určité prekvapenia a niekedy aj zdanlivo nesplniteľné úlohy. Uzatvárame jeden z úspešnejších a najnáročnejších rokov Aliter Technologies, a preto Vám všetkým zo srdca ďakujem!

Uplynulé obdobie bolo náročné nielen z domáceho, ale aj z globálneho hľadiska a to z viacerých dôvodov, ktoré mali vplyv na celkové fungovanie našej spoločnosti a na každodennú činnosť nás všetkých. My sme však vďaka Vám aj v tomto náročnom období splnili svoje stanovené ciele. Dosiahli sme viacero významných míľnikov, rozšírili sme svoje portfólio produktov, služieb a projektov a sme naďalej úspešným a spoľahlivým dodávateľom, tak pre domáci trh, ako aj pre NATO, či iných medzinárodných partnerov. Podarilo sa nám rozšíriť oblasť našich zákazníkov a uzavreli sme významné viacročné kontrakty s našimi globálnymi partnermi. V neposlednom rade významným spôsobom rozširujeme a spríjemňujeme aj naše pracovné priestory a to práve preto, lebo naši zamestnanci sú pre nás dôležití. Naďalej platí, že najdôležitejším pilierom a aktívom našej spoločnosti je excelentný tím zanietených ľudí, s ktorými sa nám darí prekonávať aj náročné obdobia a dosahovať stanovené ciele.

Prajem našej spoločnosti, aby si udržala dynamiku, inovatívnosť a jedinečnosť aj v nadchádzajúcom roku. Záverom by som sa chcel ešte raz poďakovať naším zamestnancom, ale aj zákazníkom a partnerom za pevnú podporu a prajem všetkým veľa zdravia a úspechov v roku 2024!

Ervin Haramia, predseda predstavenstva spoločnosti Aliter Technologies