9/26/2017

Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Spoločnosť zabezpečuje zber odpadov z obalov, vrátane odpadov z opakovane použiteľných obalov uvedených na trh, alebo do obehu a ich zhodnocovanie a recykláciu najmenej vo výške záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov ustanovených vykonávacím predpisom podľa §21 písm. f) zákona o obaloch.
Spoločnosť zaviedla a používa systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 v odbore:

a) Projektová činnosť a riadenie projektov v oblasti informačných technológií.
b) Integrácia hardvéru a softvéru v oblasti informačných a komunikačných technológií.
c) Návrh, výroba, podpora a prevádzka informačných a komunikačných technológií.

Viac informácií nájdete tu - Politika spoločnosti Aliter Technologies

Mohlo by vás zaujmout

Vzdávame hold padlým
July 2, 2020
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.

STEFANIK TRAIL 140
August 14, 2017
STEFANIK TRAIL 140

Sme dlhodobým generálnym partnerom jedinečného bežeckého podujatia STEFANIK TRAIL, horského behu štafiet a ultrabežcov.

Vianočné trhy
August 14, 2017
Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

Pomoc tretiemu sektoru
September 28, 2017
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodn...