Training program no. 1 with Mysliteľňa

  • News
Thank you Mysliteľna for the training programs.
Tréningový program č. 1 s Mysliteľňou

V máji sme absolvovali prvý z troch tréningových programov určených pre tím našich projekťákov. Prečo? Pretože chceme neustále zlepšovať naše prístupy vo vedení tímov a zabezpečiť príjemné pracovné prostredie. Prvý workshop bol zameraný na poznanie svojej role v tíme a identifikáciu silnejších a slabších stránok jednotlivcov. Ďakujeme za spoluprácu Mysliteľni.