News
10. 5. 2023

Training program no. 1 with Mysliteľňa

Thank you Mysliteľna for the training programs.

V máji sme absolvovali prvý z troch tréningových programov určených pre tím našich projekťákov. Prečo? Pretože chceme neustále zlepšovať naše prístupy vo vedení tímov a zabezpečiť príjemné pracovné prostredie. Prvý workshop bol zameraný na poznanie svojej role v tíme a identifikáciu silnejších a slabších stránok jednotlivcov. Ďakujeme za spoluprácu Mysliteľni.