Computer Security Incident Response Team

Aktiva (assets) představují vše, co má pro organizaci cenu a vyžadují ochranu. Mezi aktiva můžeme zařadit data organizace, programové vybavení, ICT infrastrukturu, servery, IS systémy, aplikace a lidi. Aktiva je potřeba chránit před únikem dat, zneužitím zranitelnosti, finančními ztrátami nebo poškozením dobrého jména organizace.

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) jednotka představuje tým odborníků, jejichž hlavním úkolem je poskytovat služby potřebné ke zvládnutí bezpečnostních počítačových incidentů, zmírnění nebo odstranění jejich následků a následnou obnovu činnosti provozních informačních systémů a souvisejících informačních a komunikačních prostředků.

MÁM ZÁJEM