DRONTEX

Elektráreň Piešťany / Slovenská republika

Využitie bezpilotných technológií v kontexte služieb a bezpečnostných výziev v krajinách V4

Konferencia DRONTEX je odbornou platformou na zdieľanie skúseností a informácií medzi odborníkmi na bezpilotné technológie, zástupcami štátnych inštitúcií a neziskových organizácií z krajín V4, ktorých cieľom je podpora rozvoja dronovej ekonomiky.