IKT a cloudové riešenia

Navrhujeme a implementujeme cloudové informačné systémy, ktoré sú spoľahlivé, dostupné, efektívne a hlavne bezpečné.

Ak chcete migrovať existujúce systémy do cloudovej infraštruktúry, pomôžeme vám naším komplexným balíkom služieb. Postaráme sa o validáciu a správny tok dát, unifikáciu systémovej komunikácie, reporting a monitoring infraštruktúry, ale aj o disaster recovery systém pre prípad straty dát. A to vo verejnom cloude, hybridnom alebo privátnom riešení.

Poskytujeme integráciu na každej úrovni

Pripravíme pre vás integráciu jednotlivých služieb (off-the-shelf technológií pre siete na prenos dát, hlasu a videa cez MAN/WAN/LAN), ale aj komplexnú integráciu cloudových riešení na nový hardvér alebo do datacentra.

Pri návrhu a integrácii komunikačných systémov kladieme dôraz na bezpečnosť, dostupnosť, škálovateľnosť, výhodné prevádzkové náklady a modularitu našich systémov.

Sme pripravení pomôcť vám s integráciou na týchto úrovniach:

 • IT služby, frameworky, databázy
 • Operačný systém
 • Virtualizácia
 • Siete
 • Hardvér
 • Prostredie datacentra

Služby pre cloud

Cloud on premises

Integrácia cloudového riešenia na hardvér priamo vo vašom vlastnom datacentre alebo na serveroch vo vašej správe.

Táto implementácia vám poskytne najväčšiu kontrolu nad cloudovým riešením. Ak máte existujúcu infraštruktúru, prispôsobíme cloudové riešenie pre ňu. Ak vlastné datacentrum ešte len plánujete, sme vám k dispozícii na konzultácie alebo návrh štruktúr a procesov.

Hybrid

Hybridné riešenie vám dovolí prepojiť privátny cloud na vlastnej infraštruktúre s verejným cloudom. Vďaka tejto integrácii získate výhody bezpečnosti súkromného cloudu so spoľahlivosťou a robustnosťou verejných cloudových riešení.

Pripravíme pre vás cloudovú infraštruktúru, ktorá bude efektívne a bezpečne využívať oba aspekty – či už pri využívaní aplikácií a ukladaní dát, alebo zvládaní vysokej záťaže a ochrane pred potenciálnymi útokmi.

Verejný cloud

Dizajn informačného systému a jeho správa na cloude tretej strany.

Ak pre vás nie je on-premise cloudová infraštruktúra cenovo výhodná, pripravíme informačné systémy a riešenie na správu cloudu na mieru poskytovateľovi, ktorého ste si vybrali.

Kybernetická bezpečnosť

Bráňte sa proti kybernetickým hrozbám – naše riešenia vám pomôžu zabezpečiť vaše siete, servery, aplikácie a citlivé údaje proti útokom zvonku. Vďaka našej expertíze v hardvéri aj softvéri poskytujeme komplexný pohľad na IT bezpečnosť.

Konfigurátor

Naše portfólio služieb

 • Migrácia do verejného cloudu

  Optimalizujte prevádzku svojich informačných technológií. S verejným cloudovým riešením získate vysokú flexibilitu, bezpečnosť, elastický výkon a kapacitu kedykoľvek, keď sú služby potrebné pre zákazníkov.

  Poskytneme vám softvérovú platformu na vytváranie a správu aplikácií vo verejnom cloude, poskytneme virtualizovanú infraštruktúru alebo budeme naplno spravovať vaše cloudové systémy a aplikácie.

 • Plán obnovy

  Zabezpečte svoje informačné systémy pred haváriou. S plánom obnovy budete schopní minimalizovať riziko straty dát, znížiť závažnosť havárií, zabezpečiť čo najvyššiu dostupnosť kritických aplikácií a udržať kontinuitu vášho biznisu.

  Plán obnovy využíva cloudové riešenie na vybudovanie záložnej infraštruktúry, z ktorej sa dá obnoviť poškodená časť infraštruktúry. Minimalizuje dosahy softvérových (zlá konfigurácia), ale aj hardvérových zlyhaní (poškodenie infraštruktúry, požiar a pod.).

  Okrem toho určuje postupy, ako reagovať a zvládať incidenty, vďaka čomu znižuje reakčný čas (systémy môžu byť obnovené už do niekoľkých minút) a zvyšuje pripravenosť organizácie na krízovú situáciu.

 • Manažment koncových zariadení

  Centralizuje manažment všetkých koncových zariadení na jednom mieste. Jednoduchá správa, efektívnejšia prevádzka a vyššia bezpečnosť pre všetky koncové zariadenia vo vašej organizácii.

  Vykonávajte aktualizácie a nastavenia na všetkých koncových zariadeniach naraz a na diaľku, vytvárajte inštalačné balíčky, monitorujte využitie aplikácií a poskytujte bezpečný prístup na diaľku interným zamestnancom aj externým spolupracovníkom.

 • Siete

  Ponúkame kompletné portfólio služieb spojených s návrhom, realizáciou a podporou softvérovo definovaných, virtuálnych aj tradičných sietí pre stacionárne a mobilné komunikačné systémy.

  Do vašich sietí vám pomôžeme integrovať komerčné alebo špeciálne technológie na prenos dát, hlasu, videa alebo rôzne iné IT systémy.

  Pri návrhu a integrácii komunikačných systémov kladieme dôraz na spoľahlivosť, dostupnosť, bezpečnosť, modularitu, škálovateľnosť, nízke prevádzkové náklady a interoperabilitu. 

 • Secure on prem cloud

  Nasadenie a prevádzka bezpečných cloudových služieb vo vašom dátovom centre.

  Náš tím skúsených expertov pre vás implementuje a bude prevádzkovať cloudové služby v súlade s bezpečnostnými štandardmi a normami. Cloudové služby sú jednoducho škálovateľné vďaka modelu IT-as-a-service, pričom zachovávajú plnú kontrolu nad dátami.

  On prem cloud možno jednoducho rozšíriť o ďalšie cloudové služby formou pay-per-use, čo pomáha optimalizovať náklady na prevádzku (až o 30 %) a zvyšuje produktivitu (až o 40 %).

 • Outsourcing prevádzky a bezpečnosti IT

  Optimalizujte personálne náklady vďaka outsourcingu aj komplexných IT operácií. Používame service-desk systém s prístupom pre zákazníkov, v ktorom môžete kontaktovať náš tím a vkladať tickety cez web, telefón, e-mail alebo automatizovane.

  Poskytujeme podporu aj pre tie najväčšie implementácie a dátové centrá s dostupnosťou 24/7 vďaka kontinuálnemu monitoringu funkčnosti a bezpečnosti. Zbierame a vyhodnocujeme udalosti z IT zariadení a v prípade detekcie problémov generujeme alarm pre prevádzkový alebo bezpečnostný tím.

  Rovnako pristupujeme aj k bezpečnostným hrozbám, ktoré zachytávame, vyhodnocujeme a okamžite riešime zníženie rizika. Následne vďaka nazbieraným informáciám navrhujeme zlepšenia infraštruktúry a kontinuálne zvyšujeme bezpečnosť.