Drony, bezpilotné systémy

Technologické riešenie určené pre políciu, hasičské a záchranné zložky, ozbrojené sily, jednotky pre špeciálne operácie, ale aj na použitie vo verejnom sektore, napríklad pri monitorovaní športových a kultúrnych podujatí alebo použitie v priemysle.

Užitočná záťaž poskytuje obrazové monitorovanie, ako aj rádiovú retransláciu na zväčšenie dosahov pokrytia rádiovým signálom.

Vzdušné pozorovacie prostriedky

Riešenia, ktoré nahrádzajú klasický mechanický stožiar, slúžiace ako nosiče kamier, antén, svetla, senzorov, vysielačiek a ďalších zariadení, ktoré možno využiť na monitoring bezpečnosti, dopravy, prírodných katastrof, športových podujatí či iných zhromaždení ľudí.

Uplatnenie riešenia

 • Riadenie dopravy

  V prípade situácií, keď sa očakáva hustá premávka, môžu byť drony VIMA použité ako platforma na monitorovanie dopravy. Vďaka svojmu dlhému času letu dokážu monitorovať dopravné križovatky, parkovacie miesta atď. Zariadenia sa úspešne používajú na poskytovanie informácií o dopravnej situácii v reálnom čase v miestach, ktoré bežne nie sú vystavené zvýšenej premávke, typicky počas rôznych športových či spoločenských udalostí. Polícia tak pomocou monitoringu situácie dokáže usmerňovať premávku podľa potreby. Je možné využiť dennú alebo nočnú kameru.

 • Prírodné katastrofy

  V prípade povodní môže MMR monitorovať záplavovú oblasť v reálnom čase a zodpovedný personál dokáže sledovať pohyb vody v čase. Pomocou špeciálneho softvéru potom možno vypočítať projekciu, ako sa bude prietok vyvíjať.
V prípade katastrof, pri ktorých je zničená telekomunikačná infraštruktúra, môže VIMA ako upútaný dron zostať vo vzduchu celé hodiny a poskytovať rádiové pokrytie danej oblasti. Pri nasadení viacerých dronov súčasne môže dočasne nahradiť celulárnu sieť vďaka využitiu tzv. BTS a poskytovať signál, pokým sa neobnoví štandardná infraštruktúra.

 • Bezpečnosť

  Dron VIMA môže byť integrovaný do bezpečnostného systému väčších komplexov či plôch. Dron je programovateľný a môže monitorovať vopred naplánované trasy v špecifikovaných časoch či dátumoch, alebo, naopak, fungovať reaktívne a vzlietnuť pri akomkoľvek narušení bezpečnosti. Zasahujúci personál získa okamžitý prehľad o situácii, resp. termálne/vizuálne potvrdenie vniknutia a môže sa pripraviť na zásah. 

  Medzi možné doplnky patrí aj vysokovýkonný priemyselný UAV LED osvetľovací systém s dosahom 150 m, ktorý dokáže nasvietiť na počkanie oblasti bez osvetlenia.

 • Hasenie požiaru

  V prípade horenia krovín a lesných požiarov sa VIMA môže postarať o monitorovanie aktivity požiaru. Vďaka špeciálnemu softvéru sa dá následne vypočítať rýchlosť šírenia ohniska a jeho smer. Aj po uhasení požiaru môže VIMA monitorovať oblasť pomocou termokamery a vopred detegovať prípadné opätovné vznietenia. Toto možno využiť pri väčších požiaroch budov, kde je opätovné samovznietenie vážnym problémom.

Pozorovacie zariadenia

Drony pre priemysel

Ponúkame riešenia dronov na priemyselné využitie ako napríklad kamerový dohľad a prieskum alebo umiestňovanie odkloňovačov vtáctva na vedenia vysokého napätia, resp. ich odstraňovanie.

Kde nájdu naše riešenia uplatnenie

 • Inštalácia odkloňovačov vtáctva

  Prvý dron na svete, ktorý inštaluje 300 diverterov vtáctva za deň! Je nedoceniteľný aj v situácii a prostredí, kde nie je možné použiť štandardné postupy inštalácie odkloňovačov, ako v prípade elektrických vedení nad vodnými plochami či močiarmi, pri križovaní vedení s cestnými komunikáciami, v ťažko prístupnom teréne alebo nad poľami s dorastajúcimi plodinami.