Zodpovedné podnikanie

Spoločenskú zodpovednosť považujeme za záväzok voči spoločnosti. V našich aktivitách sa snažíme spájať ciele a hodnoty našej spoločnosti s potrebami našich komunít. Preto sme sa zamerali na niekoľko tém, ktorým sa dlhodobo venujeme.

Podpora vzdelávania

Podpora vzdelávania

Vzdelanie považujeme za jeden z najzákladnejších predpokladov na to, aby sme sa mohli ako spoločnosť posunúť vpred. Preto podporujeme projekty vzdelávania pre všetky generácie. Od podpory študentov stredných a vysokých škôl cez náš vzdelávací program Aliter Inkubátor až po IT vzdelávanie a zvyšovanie technickej gramotnosti seniorov.

Vplyv na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie

V spoločnosti sa snažíme minimalizovať náš dosah na životné prostredie a riadime sa systémom environmentálneho manažérstva. Okrem toho však chceme aj aktívne prispieť k jeho zlepšeniu, preto sa zapájame do zelených projektov, podporujeme alternatívne spôsoby dopravy a organizujeme firemný knižný SWAP, v ktorom dávame knihám druhú šancu.

Podpora sociálnej oblasti

Podpora sociálnej oblasti

Dlhodobo sa venujeme podpore a pomoci tretieho sektora. Boli sme prvou komerčnou firmou, ktorá sa zúčastnila na bratislavských vianočných trhoch - v našom stánku sme ponúkali výrobky z chránených dielní. Pravidelne prispievame na charitatívne aktivity hmotnou aj fyzickou pomocou a inšpirujeme aj našich zamestnancov - napríklad zapojením sa do aktivity Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, v ktorej naplnili vyše 70 krabíc darčekmi pre seniorov.

Podpora športu

Venujeme sa aj podpore športu. Finančne a organizačne podporujeme viacero organizácií a podujatí po celom Slovensku. Už od roku 2017 sme napríklad generálnym sponzorom bežeckých pretekov STEFANIK TRAIL, ktoré pomáhame aj organizovať. Podporujeme medzinárodné cyklopreteky Okolo Slovenska a minulý rok sme boli partnerom Slovenského zväzu malého futbalu.

Kultúra a umenie

Umenie a technológie k sebe neodmysliteľne patria. Preto podporujeme mladých umelcov a motivujeme ich, aby sa vo svojej tvorbe venovali aj digitálnej tvorbe. Už niekoľko rokov organizujeme v slovenských školách súťaž DIGITUM, v ktorej dostávajú mladí umelci možnosť prezentovať svoje digitálne diela a zviditeľniť sa na celoslovenskej úrovni.

Podporili sme