O NÁS

O nás

Sme integrátorom, vývojárom a poradenskou spoločnosťou v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Využívame IKT ako nástroj na dosiahnutie Vašich cieľov.

Náš príbeh

Naše inovatívne riešenia vychádzajú z Vašich požiadaviek a sme pripravení ísť za hranice možností jednotlivých technológií. Riešenia sú optimalizované tak, aby efektívne využívali Vaše investície. Všetko v duchu latinského výrazu aliter alebo “iným spôsobom”. Práve tento prístup nám umožnil nájsť si svoje miesto medzi renomovanými IT a technologickými spoločnosťami.
SKÚSENOSTI

Naše skúsenosti

Naše produkty a riešenia využívajú medzinárodné organizácie, globálne technologické spoločnosti a dodávatelia v oblasti bezpečnosti a obrany.
Aliter Technologies ako uznávaný expert v oblasti IKT a softvérového vývoja dodáva sofistikované a jedinečné technologické riešenia prispôsobené potrebám klientov. Spoločnosť má tri hlavné produkčné divízie. Divízia IKT systémov sa zameriava na integráciu bezpečnej IKT infraštruktúry s vysokou pridanou hodnotou, ako sú dátové centrá, komunikačné sy...
zobraziť viac
CERTIFIKÁTY

Certifikáty

Spoločnosť je držiteľom certifikátov manažérstva kvality ISO 9001, SOŠ AQAP 2110, environmentálneho manažérstva ISO 14001 a  manažérstva ochrany zdravia pri práci ISO 45001. Náš systém informačnej bezpečnosti je certifikovaný podľa normy ISO/IEC 27001 a systém manažérstva IT služieb podľa normy ISO/IEC 20000-1. V roku 2020 sme získali certifikát manažérstva proti korupcii ISO 37001.
ISO 37001: 2016 / STN ISO 37001: 2019
ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 45001
ISO/IEC 20000
ISO/IEC 27001
SOŠ AQAP 2110
NATO Tajné
EU Tajné
Národné Tajné
Vysoká kvalita interných procesov je nielen predpokladom pre dodávanie excelentných služieb a produktov, ale aj jedným z kritérií pre obdŕžanie medzinárodných certifikátov kvality a bezpečnosti.

Aliter Technologies je registrovaným výrobcom a dodávateľom NATO a má podpísanú rámcovú zmluvu BOA (Basic Ordering Agreement) s NATO Communication and Information Agency, ako prvá IKT spoločnosť na Slovensku. Naše produkty sú certifikované a spĺňajú požiadavky vojenských štandardov USA: MIL-STD.

zobraziť viac
PARTNERI

Technologickí partneri

Ďakujeme našim obchodným partnerom za dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
PARTNERI

Partnerstvá

ZODPOVEDNOSŤ

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenskú zodpovednosť považujeme ako záväzok voči spoločnosti. Zohľadňujeme potreby vnútorného ako aj vonkajšieho prostredia a spájame ich s cieľmi a hodnotami našej spoločnosti. Venujeme sa oblastiam: šport, vzdelávanie, sociálna oblasť a životné prostredie.
Vzdelávanie mladých ľudí
July 2, 2020
Vzdelávanie mladých ľudí

Našim cieľom je odovzdávanie informácií mladšej generácii.

ČÍTAŤ VIAC
Vzdávame hold padlým
July 2, 2020
Vzdávame hold padlým

Ako spoločnosť si ctíme obetu iných.

ČÍTAŤ VIAC
GO GREEN
July 2, 2020
GO GREEN

Chceme aktívne prispieť k ochrane životného prostredia.

ČÍTAŤ VIAC
Plamienok
October 5, 2017
Plamienok

Zaviazali sme sa z presvedčenia podporovať neziskovú organizáciu Plamienok, ktorá sa usiluje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám.

...
ČÍTAŤ VIAC
Podpora knižným publikáciám
October 5, 2017
Podpora knižným publikáciám

Ako spoločnosť sa venujeme podpore knižných publikácií.

ČÍTAŤ VIAC
Pomoc tretiemu sektoru
September 28, 2017
Pomoc tretiemu sektoru

Podporujeme chránené dielne, aby dokázali zapojiť handicapovaných v pracovnej činnosti a s vybranými nadáciami pomáhame deťom zo sociálne znevýhodn...

ČÍTAŤ VIAC
Aliter kvapka krvi
September 28, 2017
Aliter kvapka krvi

Naši zamestnanci opakovane darúvajú krv pre tých, ktorí to potrebujú.

ČÍTAŤ VIAC
Vplyv na životné prostredie
September 26, 2017
Vplyv na životné prostredie

Činnosť spoločnosti Aliter Technologies, a.s. nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

ČÍTAŤ VIAC
Vianočné trhy
August 14, 2017
Vianočné trhy

Aliter Technologies bola prvá komerčná firma, ktorá sa zúčastnila vianočných trhov v Bratislave.

ČÍTAŤ VIAC
IT vzdelávanie pre seniorov
August 14, 2017
IT vzdelávanie pre seniorov

Podporujeme komunitné centrá a vzdelávanie seniorov, kde seniorov vzdelávame v oblasti práce s počítačmi a smart zariadeniami.

ČÍTAŤ VIAC
Aliter Inkubátor
August 14, 2017
Aliter Inkubátor

Ponúkame platené stáže pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl, aby sme im pomohli vstúpiť do profesijného života.

ČÍTAŤ VIAC
STEFANIK TRAIL 140
August 14, 2017
STEFANIK TRAIL 140

Sme dlhodobým generálnym partnerom jedinečného bežeckého podujatia STEFANIK TRAIL, horského behu štafiet a ultrabežcov.

ČÍTAŤ VIAC