Taktická komunikácia

Poskytujeme vám nástroje na nástroje na dosiahnutie maximálnej efektivity, presnosti a operatívnej schopnosti na vašich taktických miestach velenia. Máme plnohodnotné riešenia pre každú vašu požiadavku - bez ohľadu na komplexnosť a rozsah vašich operácií.

Prenosný IKT modul

Taktické miesto velenia

Sme lídrom v oblasti vývoja a implementácie taktických miest velenia a miest riadenia civilných záchranných operácií. Naše riešenia umožňujú efektívne riadenie operácií v dynamických a rizikových scenároch. Pomáhame organizáciám vytvárať a spravovať integrované informačné a komunikačné technológie, ktoré sú kľúčovými faktormi úspechu v digitálnej ére.

COMTANET® poskytuje IP hlasové, dátové a služby video telekonferencie na vojenských taktických miestach velenia ako aj dočasných operačných strediskách civilnej ochrany obyvateľstva. Umožňuje vybudovať komplexnú taktickú komunikačnú sieť zloženú z viacerých integrovaných prenosových prostriedkov: vojenských a civilných rádií, rádio reléových zariadení, vysokorýchlostných MANET rádií, satelitné zariadenií metalického či optického vedenia.

 • Jednoduchosť obsluhy

 • Modulárne komponenty

 • Široké spektrum produktov

 • Odolnosť 
v extrémnych podmienkach

Kde nájdu naše riešenia uplatnenie

 • Integrovaný záchranný systém

  Máme skúsenosti s plánovaním, návrhom a implementáciou celonárodných riešení záchrany a ochrany verejnosti. Naše riešenie pozostáva z viacerých geograficky rozmiestnených dátových centier a riadiacich stredísk pracujúcich v synchronizovanej tzv. „full mesh“ prevádzke so zabezpečením vysokej dostupnosti a zálohovania všetkých údajov, vrátane nepretržitej prevádzky pri živelnej pohrome.

 • Ochrana hranice

  Kombinujeme dostupné bezpečnostné technológie a vlastné riešenia na dosiahnutie maximálnej spoľahlivosti pri ochrane štátnej hranice. Vďaka bohatým skúsenostiam s touto aplikáciou vieme pripraviť technológie a procesy na zabezpečenie fyzickej ochrany, ktoré poskytujú presné informácie o narušeniach s minimom falošných poplachov. Pritom minimalizujú prevádzkové aj investičné náklady, rovnako ako nároky na ľudské zdroje.

 • Miesta riadenia krízových operácií

  Komplexné riešenie pre ozbrojené sily, políciu, jednotky špeciálnych operácií, záchranné zbory, civilnú ochranu a všetky zložky a organizácie zasahujúce pri vzniku krízových situácií, vojenského alebo nevojenského charakteru. Riešenia taktických a mobilných IKT sú realizované prostredníctvom produktových línií COMTANET® 
a COMTAG®.

  Vyznačujú sa najmä:

  • rýchlou nasaditeľnosťou a uvedením do prevádzky
  • vysokou mobilitou a autonómiou od existujúcej telekomunikačnej infraštruktúry
  • použiteľnosťou v tzv. “poľnom” prostredí s náročnými klimatickými, geografickými či poveternostnými podmienkami

  Použité technológie a systémy spĺňajú štandardy NATO a medzinárodné civilné štandardy. Konštrukcia taktických a mobilných IKT spĺňa požiadavky MIL-STD.

 • Podpora miest velenia

  Riešenie pre štáby krízového riadenia, samosprávy, políciu, civilnú ochranu, záchranné zbory a ďalšie zložky podieľajúce sa na plánovaní a riadení plnenia úloh záchrany a ochrany obyvateľstva (núdzových situácii), ako aj ochrany objektov kritickej infraštruktúry pri živelných pohromách, priemyselných haváriách, teroristických útokoch a iných mimoriadnych udalostiach ohrozujúcich životy a majetok obyvateľstva. Ponúkame jednoduché aj komplexné, na mieru šité, riešenia IKT podpory zabezpečujúce integráciu rôznorodých komunikačných a informačných systémov zložiek podieľajúcich sa na plnení úloh bezpečnosti obyvateľstva. Vlastné produktové portfólio je založené na produktovej rade COMTANET® a je výsledkom vlastného vývoja.

Jadro COMTANET®-u pozostáva 
z MIL-STD taktických IKT zariadení

Konfigurator

Online konfigurátor

Hľadáte riešenie presne na mieru vašim požiadavkám a potrebám? Neváhajte nás kontaktovať alebo využite náš online konfigurátor.

Konfigurátor

Taktická komunikácia vo vozidlách

COMTAG® poskytuje hlasové a dátové služby pre vysoko mobilné taktické jednotky za pohybu. Skladá sa z:

 1. Hlasového komponentu: poskytuje hlasové komunikačné služby vo vozidle a prístup do rádiových zariadení
 2. Dátového komponentu: poskytuje dynamické smerovanie dát cez rádiové zariadenia
 3. Príslušenstva: náhlavné súpravy pre obsluhujúci personál a ďalšia doplnkové výbava

Komponenty, z ktorých pozostáva COMTAG®

Vysokorýchlostná rádiová komunikácia

Riešenie zabezpečuje rádiovú komunikáciu zem-vzduch a zem-zem použitím vysokorýchlostného rádiového systému MANET. Je určené najmä pre rádiové spojenie s bezpilotnými i pilotovanými vzdušnými prostriedkami - vrtuľníkmi, vzducholoďami a pod. Zabezpečuje komplexné spojenie a umožňuje súčasný prenos obrazu, dát a hlasu v L, S alebo C frekvenčných pásmach.

Vysokorýchlostné rádiové riešenia

Komunikácia pre jednotky špeciálneho určenia

Riešenie poskytuje vojenským a policajným jednotkám vysokorýchlostnú rádiovú MANET komunikáciu pre špeciálne operácie. Súčasťou riešenia môžu byť tiež rôzne typy kamier, pozemné senzory, bezpilotné prostriedky a aplikácie velenia a riadenia, čím budú poskytované komplexné taktické spôsobilosti velenia, spojenia a prieskumu.

Konfigurator

Online konfigurátor

Hľadáte riešenie presne na mieru vašim požiadavkám a potrebám? Neváhajte nás kontaktovať alebo využite náš online konfigurátor.

Konfigurátor