Aliter Technologies členom Kanadskej rady

  • Novinky
Spoločnosť Aliter Technologies sa stala členom Kanadskej rady (Canadian Council) pri Americkej obchodnej komore na Slovensku, ktorá vznikla na základe spoločnej iniciatívy veľvyslanectva Kanady a Americkej obchodnej komory.
Aliter Technologies členom Kanadskej rady

Toto jedinečné spojenie je výsledkom úsilia veľvyslanectva Kanady zabezpečiť lepšie plnenie potrieb a záujmov kanadských spoločností podnikajúcich na Slovensku. Táto špeciálna inštitúcia bude svojim členom sprostredkovávať účasť na podujatiach a príležitostiach spojených s Kanadou, pozývať a hostiť kanadské delegácie, vládne návštevy, či organizovať účasť slovenských delegácií v Kanade. Členstvo v rade je otvorené pre všetky kanadské spoločnosti, ktoré na Slovensku investujú alebo tu majú akékoľvek obchodné vzťahy, ako aj pre členov Americkej obchodnej komory na Slovensku.

Členstvo v rade je pre spoločnosť Aliter Technologies, ktorá má v Kanade dcérsku spoločnosť a nedávno zvíťazila v súťaži na dodávku emulátora komunikácie medzi vzdušnými a pozemnými silami pre Kanadské ministerstvo obrany veľmi významné a dôležité.