Novinky
23. 9. 2019

Aliter Technologies ide na zelenú

Zamestnanci Aliter Technologies spúšťajú ekologickú iniciatívu Go Green – Choď na zelenú. Jej cieľom je aktívne prispieť k ochrane životného prostredia, zníženiu produkcie CO2 týmito krokmi:

  • vzdelávaním o možnostiach ako chrániť životné prostredie v každodenných činnostiach – zníženie plytvania potravinami, zníženie produkcie plastových obalov a iné;
  • zavedením ekologických princípov v kanceláriách – recyklovanie, úspora energie, bezpapierové kancelárie;
  • podporou alternatívnych foriem cestovania do práce – využitie MHD, bicyklov, kolobežiek;
  • aktívnym zapojením sa do environmentálnych projektov – vysádzanie stromčekov, zber odpadu.

 

Súčasťou  Go Green aktivít bolo zapojenie do Týždňa mobility, či do projektu Do práce na bicykli ako aj interná vzdelávacia kampaň.