Novinky
8. 11. 2011

Aliter Technologies na 8. ročníku Týždna vedy Akadémie ozbrojených síl

Na 8. ročníku Týždňa vedy predstavila spoločnosť Aliter Technologies, a. s. učiteľom a kadetom Akadémie ozbrojených síl svoje špeciálne komunikačné systémy COMTAG® a COMTANET® určené na podporu riešenia situácií krízového manažmentu vojenského ako aj nevojenského charakteru.

Systém COMTAG® je mobilný systém, ktorý umožňuje dynamické smerovanie dát a dynamickú ad-hoc tvorbu sietí aj cez úzkopásmové VKV rádiá spolu s integráciou VoIP sietí s VKV/KV bojovými rádiovými sieťami. Systém COMTANET® je bleskovo nasaditeľný systém do poľných podmienok, ktorého portfólio služieb umožňuje dosahovať rovnakú úroveň služieb v poľných podmienkach, na akú je užívateľ zvyknutý zo stacionárneho prostredia.