Aliter Technologies partnerom osláv 100. výročia spojovacieho vojska

  • Konferencie
Aliter Technologies podporil ako hlavný partner oslavy 100. výročia vzniku československého spojovacieho vojska.
Aliter Technologies partnerom osláv 100. výročia spojovacieho vojska

Oslavy sa uskutočnili v dňoch 8.-9.11.2017 na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Prahe a v reprezentačných priestoroch Španielskej sály Pražského hradu. 100. výročie vzniku československého spojovacieho vojska sa datuje dňom 30. októbra 1917 a to od zriadenia československej telegrafnej roty, ktorá bola súčasťou Československého vojska v Rusku.