Aliter Technologies strieborným partnerom konferencie JARNÁ ITAPA 2018

  • Konferencie
Naša spoločnosť sa stala strieborným partnerom konferencie JARNÁ ITAPA 2018, na ktorej domáci i zahraniční odbornícipredstavili vízie, ako robiť kvalitnú a relatívne rýchlo napredujúcu e-verejnú správu, či skúsenosti ľahko aplikovateľné na Slovensku.
Aliter Technologies strieborným partnerom konferencie JARNÁ ITAPA 2018

Konferenciu, ktorá prebiehala 22. mája 2018 v Crowne Plaza Bratislava otvoril Richard Raši, ktorý po prvýkrát prezentoval výsledky prieskumu medzi Slovákmi o využívaní elektronických služieb a zároveň predstavil prelomový krok, ktorý sa jeho úradu podaril zakotviť v legislatíve pri opatreniach „Jedenkrát a dosť“.

V rámci panelu Kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov vystúpil aj Filip Mikuš, Security Specialist z Aliter Technologies. Jeho prednáška sa venovala SIEMu, technológii pre manažment bezpečnostných informácií a udalostí, ktorá predstavuje vyššiu úroveň zabezpečenia IT infraštruktúry.

V paneli Efektívna verejná správa vystúpil aj Samuel Arbe, zástupca Ministerstva vnútra SR, ktorý má na starosti operačné programy pre efektívnu verejnú správu. V prednáške sa venoval najmä tomu, prečo nie sú inteligentné mestá len o technológii.

Panel Nová generácia projektov priniesol aj takzvanú pre-mortem analýzu našej informatizácie, ktorú verejnosti priblížil Emil Fitoš z IT Asociácie Slovenska. Vo svojej prednáške sa sústredil najmä na riziká súčasného stavu a rozvoja informatizácie na Slovensku.

Konferencia v paneli Strategické trendy v digitalizácii spoločností privítala aj Mikka Annalu, riaditeľa inovácií fínskeho think-tanku Demos Helsinki, ktorý hovoril o najúspešnejších experimentoch a ich pozitívach pre vlády.

Panel Strategické trendy v digitalizácii spoločností doplnil Luke Revenscroft z The Behavioral Insights Team, ktorý sa venuje zapájaniu behaviorálnej psychológie do fungovania štátu či samospráv a hľadaniu spôsobov ako využiť sociálnu psychológiu a behaviorálnu ekonomiku na zlepšenie práce vo verejnej správe.